Громадський рух "ВИЗВОЛЕННЯ" Громадський рух "ВИЗВОЛЕННЯ" Громадський рух "ВИЗВОЛЕННЯ"
Українська Русский Français Deutsch Espaňol English
. : Про нас : . . : Статут : . . : Контакт : . . : Допомога : .

Статут

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнське ОБ'ЄДНАННЯ громадян "Громадський рух "ВИЗВОЛЕННЯ" є всеукраїнською громадською організацією, надалі "ОБ'ЄДНАННЯ" - створеною на основі єдності інтересів своїх членів та інших осіб для спільної реалізації ними мети і завдань, визначених цим Статутом.

1.2. ОБ'ЄДНАННЯ діє на основі добровільності, самоврядування, законності, гласності та рівноправності його членів, спираючись на їх творчу, наукову та іншу ініціативу та активність у відповідності з Конституцією України, чинним законодавством та цим Статутом.

1.3. ОБ'ЄДНАННЯ вільне від політичних та/або релігійних переконань та опіній.

1.4. Термін діяльності ОБ'ЄДНАННЯ не обмежений.

1.5. Діяльність ОБ'ЄДНАННЯ розповсюджується на всю територію України. Відділення ОБ'ЄДНАННЯ легалізують свою діяльність відповідно до чинного законодавства.

1.6. Місцезнаходження ОБ'ЄДНАННЯ:

Україна, м. Київ, бул. Дружби народів 3.

II. МЕТА І ЗАВДАННЯ

2.1. Метою діяльності ОБ'ЄДНАННЯ є: ОБ'ЄДНАННЯ громадян України та всього світу для задоволення та захисту своїх законних соціальних, моральних, економічних, творчих, культурних спільних інтересів тощо, сприяння та співпраця з органами державної влади та управління, правоохоронними органами та громадськими організаціями у своєчасному попередженні, виявлені ліквідації наслідків забруднення навколишнього середовища, забезпеченні екологічної безпеки життєдіяльності, запобігання моральної і духовної деградації Людини."

2.2. Відповідно до мети, основними завданнями ОБ'ЄДНАННЯ є:

 • визволення особистості від впливу яких-небудь негативних факторів та процесів, комплексів, пригнічень, пригноблень, тощо;
 • висвітлення, у тому числі через засоби масової інформації, щодо діяльності ОБ'ЄДНАННЯ;
 • проводить аналіз міжетнічних, міжнаціональних та міжконфесійних відносин.

2.3. ОБ'ЄДНАННЯ не має на меті одержання прибутку від своєї діяльності.

2.4. ОБ'ЄДНАННЯ не має на меті здійснення дій, які спрямовані на ліквідацію незалежності України та інших держав, зміну, шляхом насильства, державного ладу, що склався в державах, порушення суверенітету і територіальної цілісності України чи інших держав, підрив їх безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпал міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права, свободи і здоров'я Людини.

III. ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ'ЄДНАННЯ

3.1. Для досягнення мети та завдань, ОБ'ЄДНАННЯ у порядку, встановленому чинним законодавством:

 • приймає внески від членів ОБ'ЄДНАННЯ та надходження, що одержані на підставах, не заборонених чинним законодавством;
 • приймає участь в організації і фінансує наукові, творчі, виробничі та інші заходи, що спрямовані на виконання завдань ОБ'ЄДНАННЯ;
 • виступає поручителем виконання членами ОБ'ЄДНАННЯ зобов'язань перед третіми особами;
 • створює фонди ОБ'ЄДНАННЯ;
 • організує та проводить конференції, асамблеї, фестивалі, виставки, ярмарки, аукціони та шоу-програми;
 • фінансує, надає позички членам ОБ'ЄДНАННЯ, для виконання своїх обов'язків перед ОБ'ЄДНАННЯМ;
 • організує та проводить заходи, спрямовані на розвиток науки, освіти, культури та мистецтва;
 • приймає участь в організації та проведенні освітньо-методичних та культурно-масових заходів;
 • засновує та/або фінансує засоби масової інформації з метою виконання завдань ОБ'ЄДНАННЯ і пропаганди його діяльності;
 • приймає участь у створенні служб соціального-психологичного захисту населення, Телефонів Довіри тощо;
 • організує та приймає участь в охороні громадського порядку і державного кордону, сприяє органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, прикордонним військам та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства від протиправних посягань, а також у рятуванні людей та майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин;
 • поширює інформацію про діяльність ОБ'ЄДНАННЯ всіма доступними засобами;
 • приймає участь у проведенні антиалкогольних і анти тютюнових акціях і компаніях, заходах, направлених проти незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними;
 • організує та проводить акції й заходи щодо боротьби з торгівлею людьми, експлуатацією проституції третіми особами, інститутами та звичаями подібних до рабства, примусової праці тощо;
 • організує та проводить акції й заходи проти незаконного медичного втручання, незаконної трансплантації органів, виготовлення біоімплантантів тощо;
 • організовує та проводить акції та заходи щодо планування сім'ї, безпечної контрацепції, боротьби із СНІДом, розв'язання проблем ВІЧ-інфекції, проводить заходи щодо заборони клонування людей тощо;
 • організує і проводить акції та заходи щодо боротьби із створенням та розповсюдженням порнографичной продукції;
 • організовує та проводить акції та заходи щодо планування сім'ї, безпечної контрацепції, боротьби із СНІДом, розв'язання проблем ВІЧ-інфекції, проводить заходи щодо заборони клонування людей тощо;
 • сприяє вивченню хімічних, фізичних, біологічних, мікробіологічних, фармакологічних, токсикологічних та інших властивостей лікарських засобів, парфумів, засобів гігієни, щодо їх активності та безпечності для Людства;
 • організовує та проводить акції та заходи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та здійснює представництво людей, постраждалих від іонізуючого випромінювання;
 • приймає участь в організації та проведенні заходів щодо захисту прав споживачів, від використання продуктів харчування та товарів широкого вжитку небезпечних для життя та здоров'я; припиненні реклами будь-якої продукції (товарів) небезпечних для здоров'я та життя Людини та притягненні до відповідальності осіб, винних у створенні та/або розповсюдженні такої реклами;
 • сприяє гармонійному розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя Людства;
 • проводить акції щодо заборони та знищення ядерної, бактеріологічної, хімічної та психотропної зброї по запобіганню нанесення шкоди від необачного знищення природних ресурсів та недбалого їх використання;
 • приймає участь в організації та проведенні акцій щодо пропаганди екологічної політики, спрямованої на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягненню гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів;
 • проводить акції та сприяє охороні і відтворенню тваринного світу, збереженню та поліпшенню середовища перебування диких тварин, забезпеченню умов постійного існування всього видового і популяційного розманіття тварин в стані природної волі, неволі чи напіввільних умовах, боротьби з браконьєрством тощо;
 • проводить акції щодо сприяння поліпшенню екологічного стану навколишнього природного середовища в місцях забруднення підземних вод і грунтів нафтою і нафтопродуктами, запобіганню та відверненню негативного впливу відходів;
 • проводить акції щодо участі і охороні та відтворенні дикорослих та інших несільськогосподарського призначення судинних рослин, мохоподібних, водоростей, лишайників, а також грибів, їх угрупувань і місцезростань;
 • приймає участь у проведенні досліджень щодо виявленню можливих локальних і глобальних конфліктів та розробці технології їх попередження і локалізації;
 • відпрацьовує методики співпраці вітчизняних і зарубіжних вчених різних галузей знання;
 • ініціює та збирає досвід залучення коштів для фінансування цільових програм;
 • сприяє організації та фінансує наукові дослідження щодо пошуку, розробки та впровадження альтернативних та безпечних видів енергії та палива;
 • організує й проводить етнічні, археологічні та історичні дослідження, приймає участь у проведені акцій і заходів щодо сприяння відродженню та становленню автохтонних етносів, їх культури та самовизначення на території України та інших держав;
 • сприяє відповідним державним органам щодо проведенню боротьби з корупцією, організованою злочинністю, тероризмом тощо;
 • створює комітети з вільної міграції, імміграції та реімміграції народів, сприяє об'єднанню членів їх родин, відповідно до положень чинних Конвенцій, прийнятих ООН;
 • вивчає та розповсюджує інформацію щодо негативних властивостей лікарських засобів, засобів гігієни, продуктів харчування, побутової техніки, товарів широкого вжитку тощо;
 • здійснює заходи щодо захисту прав та законних інтересів власників нерухомості, земельних паїв, а також власників будь-яких корпоративних прав;
 • організує і проводить акції та заходи щодо забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя Людства, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров'я, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості;
 • організує та проводить акції і заходи щодо запобігання забрудненню та засміченню внутрішніх морських вод і територіальних вод, гирлових ділянок річок, прибережних захисних смуг морів, морських заток, лиманів, островів у внутрішніх морських водах та всього Світового океану в цілому, а також умови забезпечення сприятливого середовища для гідро біонтів (водних рослин та тварин);
 • організує і проводить заходи та акції щодо збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною;
 • організовує та проводить акції та заходи щодо захисту від забруднення атмосферного повітря його поліпшення та відтворення стану, відвернення і зниження шкідливого хімічного, фізичного, біологічного та іншого впливу на атмосферне повітря;
 • організує і проводить заходи та акції для захисту озонового шару шляхом здійснення необхідних дій щодо припинення виробництва та використання озоноруйнуючих речовин;
 • організує і проводить акції та заходи по зміцненню міжнародного режиму безпечного використання ядерної енергії, притягнення до відповідальності органів державної влади, юридичних осіб, посадових осіб і персоналу, а також громадян стосовно їх діяльності, пов'язаної з використанням ядерної енергії та джерел іонізуючого випромінювання;
 • організовує та проводить акції й заходи проти використання будь-яких психотроних засобів, в тому числі таких, які діють на рівні астрального або ментального тіла людини та проти використання не свідомих дій людини, несанкціонованого впливу на її підсвідомість;
 • організовує та проводить дослідження аномальних та пара нормальних явищ;
 • організовує дистанційне навчання осіб, позбавлених волі та сприяє здійсненню заходів щодо його проведення;
 • розробляє рекомендації та надає професійні консультації щодо визволення від негативного впливу об'єктів науково - технічного прогресу та можливості виживання в умовах сьогодення;
 • сприяє державним та міжнародним організаціям щодо боротьби з виготовленням та обігом фальшивих банкнот;
 • створює комітет із питань правопорядку та дотримання прав людини;
 • сприяє соціальному та юридичному захисту працівників МО, СБ, МВС, МНС та членів їх сімей, а також особам цих органів, які досягли пенсійного віку або вийшли у відставку;
 • сприяє та співпрацює з військовими у заходах щодо проведення конверсії стратегічної та іншої зброї;
 • приймає участь щодо убезпечення аерокосмічних технологій, та їх використанні у досягненні мети діяльності ОБ'ЄДНАННЯ;
 • сприяє уповноваженим органам в організації та проведенні атитерористичних заходів та мобілізації всього ресурсного наукового, технічного, військового, фінансового потенціалу тощо;
 • розробляє та впроваджує тести для посадових осіб;
 • проводить збір та розповсюдження інформації про соціологічні дослідження щодо оцінки діяльності та рейтингу державних службовців та політичних діячів, розробляє та надає методичні рекомендації щодо дотримання загальних принципів життєдіяльності людини.

3.2. ОБ'ЄДНАННЯ незалежне у своїй діяльності від органів державної влади, політичних та інших громадських організацій.

Забороняється будь-яке втручання в діяльність ОБ'ЄДНАННЯ, що може обмежувати його права або перешкоджати їх здійсненню, якщо це не передбачено законом.

IV. ЧЛЕНСТВО У ОБ'ЄДНАННІ

4.1. Індивідуальними членами ОБ'ЄДНАННЯ можуть бути фізичні особи незалежно від громадянства, статі, віку (з 14 років), національності, кольору шкіри, віросповідання, політичних поглядів, мови, освіти, фаху, займаної посади, соціального положення та статевої орієнтації, які зробили вступний внесок, додержуються положень цього СТАТУТУ, своїми діями сприяють вирішенню його завдань та досягненню мети.

4.2. Колективними членами ОБ'ЄДНАННЯ можуть бути будь-які юридичні особи, які зробили вступний внесок, додержуються положень цього Статуту, своєю діяльністю сприяють вирішенню його завдань та досягненню мети.

4.3. Усі члени ОБ'ЄДНАННЯ мають рівні права та обов'язки та є рівними перед законом і совістю.

4.4. Ніхто не може бути примушений до вступу в ОБ'ЄДНАННЯ чи обмежений в правах за належність чи неналежність до його членів.

4.5. Прийняття у члени, здійснюється Радою ОБ'ЄДНАННЯ, або уповноваженим нею органом чи посадовою особою (для індивідуальних членів - особиста заява, для колективних - рішення керівного органа або трудового колективу). Виключення із членів ОБ'ЄДНАННЯ здійснюється виключно Радою ОБ'ЄДНАННЯ.

4.6. Заява про вступ у члени ОБ'ЄДНАННЯ складається письмово, за формою, встановленою Радою ОБ'ЄДНАННЯ, та має бути розглянута Радою на наступному її засіданні. Якщо розгляд вступних заяв здійснюють уповноважені Радою ОБ'ЄДНАННЯ особи або орган, на наступному засіданні Ради ОБ'ЄДНАННЯ, прийняті ними заяви підлягають обов'язковому затвердженню.

4.7. У разі відмови у прийнятті до членів ОБ'ЄДНАННЯ уповноваженими Радою ОБ'ЄДНАННЯ посадовими особами або органом, особа, якій було відмовлено, має право звернутися з відповідною заявою безпосередньо до Ради ОБ'ЄДНАННЯ. Рішення Ради ОБ'ЄДНАННЯ є кінцевим і оскарженню не підлягає.

4.8. Член ОБ'ЄДНАННЯ має право:

 • бути призначеним на керівні посади Радою ОБ'ЄДНАННЯ;
 • одержувати інформацію про діяльність ОБ'ЄДНАННЯ;
 • на першочергове одержання інформаційної, консультативної і іншої допомоги, яка надається ОБ'ЄДНАННЯМ;
 • використовувати інформацію та розробки ОБ'ЄДНАННЯ, в межах конфедиційності;
 • на першочергове одержання роботи на підприємствах і в установах, створених ОБ'ЄДНАННЯМ для виконання його завдань;
 • на першочергове одержання гуманітарної та матеріальної допомоги;
 • вносити пропозиції на розгляд Ради ОБ'ЄДНАННЯ, щодо поліпшення його діяльності та усунення недоліків у роботі його органів і посадових осіб;
 • бути призначеним на вакантні посади ОБ'ЄДНАННЯ;
 • вийти у встановленому порядку з ОБ'ЄДНАННЯ;
 • одержувати іншу допомогу, що надається ОБ'ЄДНАННЯм.

Збори Ради ОБ'ЄДНАННЯ можуть встановлювати для членів ОБ'ЄДНАННЯ також інші права та пільги.

4.8.1. Член ОБ'ЄДНАННЯ зобов'язаний:

 • у встановленому порядку зробити вступний внесок;
 • у встановленому порядку вносити щомісячні членські внески;
 • додержуватись положень цього СТАТУТУ та виконувати рішення Ради ОБ'ЄДНАННЯ;
 • брати участь у реалізації статутних завдань ОБ'ЄДНАННЯ;
 • робити інші обов'язкові внески, встановлені Радою ОБ'ЄДНАННЯ;
 • надавати інформацію, необхідну для розробки окремих питань, які стосуються діяльності ОБ'ЄДНАННЯ або пов'язаних із його діяльністю;
 • не розголошувати конфіденційну інформацію ОБ'ЄДНАННЯ;

4.9. Члени ОБ'ЄДНАННЯ повинні поводитися між собою на принципах взаємодопомоги, братерства, взаємної поваги та ввічливості.

4.10. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, положень цього СТАТУТУ чи рішень Ради ОБ'ЄДНАННЯ, його член може бути виключений з ОБ'ЄДНАННЯ, з усіма наслідками, передбаченими цим СТАТУТОМ та чинним законодавством і несе визначену Радою ОБ'ЄДНАННЯ відповідальність.

4.11. У разі виходу або виключення члена із ОБ'ЄДНАННЯ, зроблені ним внески поверненню не підлягають.

4.12. Кожен індивідуальний член ОБ'ЄДНАННЯ одержує відповідне посвідчення про членство в ОБ'ЄДНАННІ. За відновлення втраченого посвідчення, член ОБ'ЄДНАННЯ сплачує встановлений Радою ОБ'ЄДНАННЯ грошовий збір.

4.13. Колективні члени ОБ'ЄДНАННЯ одержують відповідне Свідоцтво про членство в ОБ'ЄДНАННІ, встановленого Радою зразка.

4.14. Кожен член ОБ'ЄДНАННЯ знаходиться під захистом та піклуванням ОБ'ЄДНАННЯ.

4.15. Спірні питання, що виникають між членами ОБ'ЄДНАННЯ, можуть бути передані для врегулювання на розгляд уповноваженого Радою ОБ'ЄДНАННЯ органа. У разі, якщо член ОБ'ЄДНАННЯ не погоджується з результатом такого розгляду, він може звернутися із письмовою скаргою безпосередньо до Ради ОБ'ЄДНАННЯ або у встановленому порядку до суду.

4.16. Члени ОБ'ЄДНАННЯ мають право збиратися мирно, без зброї, проводити збори, конференції мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються відповідні органи місцевого самоврядування.

4.17. Притягнення членів ОБ'ЄДНАННЯ до юридичної відповідальності можливе тільки за згодою Ради ОБ'ЄДНАННЯ.

 
. : Про нас : . . : Статут : . . : Контакт : . . : Допомога : .
Українська Русский Français Deutsch Espaňol English
2566


Некислый дизайн